Bankacılık & Finans

Varlıklarda yapılan yatırımın geri dönüşümünün en yüksek seviyeye çıkarılması ekonomi hukukunun gerektirdiği karışık yargıları, vergi ve hesaplama kurallarını ve çeşitli hukuki hususları gerektirmektedir. Global finans sistemindeki dalgalanmalar, piyasa iştirakçilerini, olağan dışı riske ve belirsizliklere maruz bırakmaktadır. Kredi alan ve kredi veren tarafından yeniden yapılan risk değerlendirmeleri neticesinde, finans dokümanları daha kısıtlayıcı şartlar içermektedir.

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, bugünün finans piyasasında, karmaşıklık ve güçlüklerde yol göstermek için deneyimi ve öngörüsü ile yardımcı olmaktadır. Cücenoğlu Hukuk Bürosu, üretime kadar tüm alanlarda, finansın farklı açılarından konuları değerlendirerek, müvekkillerine tavsiyelerde bulunmaktadır.

Sendikasyon Kredileri
Vadeli, Köprü ve Mezzanine Kredileri
Proje Finansmanı
Yapılandırılmış Finansman
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
Devralma Finansmanı
Sermaye Piyasaları
Kurumsal Finansman
Varlık Finansmanı
Şirket Finansmanı
İslami Finans Hukuku
Gayrimenkul Finansmanı

İş kapsamı çerçevesinde genel olartak verilen hizmetler;

Hukuki görüşler hazırlanması
Türk Hukuku’na tabi sözleşmelerin hazırlanması
Yabancı ya da Türk Hukuku’na tabi sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve yorum yapılması
Teminat dokümanlarının hazırlanması ve ilgili teminatların kurulması
Önşart dokümanlarının hazırlanması
Kapanış işlemleri

Birleşme & Devralmalar

Hızlı değişim, piyasalardaki dalgalanma, ilgili tarafların yönetimi, kredi kısıtlamaları ve global rekabetçi güçler, yüksek değerdeki hedefleri daha riskli hale getirmektedir. İyi planlanmış stratejiler ve onların etkili uygulamaları, anlaşmaların sağlanmasında son derece önemlidir.

Özellikle komplike işlemler söz konusu olduğunda, derin bilgiye ve geniş deneyime sahip danışmanlara ihtiyacınız vardır. Cücenoğlu Hukuk Bürosu, anlaşmadaki çıkarları korumaya ve bunları en iyi şekilde kullanmaya yardımcı olmak için özgün bir bakış açısı getirmektedir. Alıcı veya satıcı olarak ortak girişime girdiğinizde veya stratejik yatırım yaptığınızda, Cücenoğlu Hukuk Bürosu, her işleme hukuksal, finansal ve ekonomik kıvraklık ile yaklaşarak, her aşamada pratik çözümler sunmaktadır.

Devralmalar
Doğrudan Yabancı Yatırım
Hissedarlar Sözleşmesi
Hukuki İnceleme
Ortak Girişim
Özelleştirme
Risk Sermayesi & Girişim Sermayesi
Yönetim Satın Alma İşlemi

Enerji ve Maden Hukuku

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, Türkiye’de üretim tesisleri, botu hatları ve gaz depolama tesislerini vb. geliştirme, inşa etme, işletme ve yapılandırma yanında enerji varlıklarının ve enerji şirketlerinin devralınması ve satımı dahil olmak üzere, enerji projelerinin finansmanı ve geliştirilmesinde, yatırımcılar, girişimciler, üreticiler ve çeşitli kurumlara hukuki hizmet vermektedir.

Hukuki Uygunluk Denetimi
Lisanslar & İzinler
Birleşme & Devralmalar
Tedarik ve İnşaat Sözleşmeleri
Proje Finansmanı

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, planlama, vergi, yatırım ve çevresel yükümlülükleri göz önüne alarak, büyük ölçekli ticari arazilerin planlaması, finansmanı ve geliştirilmesi dahil olmak üzere ticari mülkiyetlerin satın alınması, satışı, kiralamasında, müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.·

Gayrimenkul Hukuki Uygunluk Denetimi
İmar Hukuku
Anahtar Teslimi Projeleri
Proje Finansmanı
Kira, Satım & Satış Vaadi Sözleşmeleri
Gayrimenkuller Üzerindeki Haklar

İş Hukuku

Cücenoğlu Hukuk Bürosu yeniden yapılanma, reorganizasyon, iş sözleşmeleri, fesih, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülükleri, işyeri kazaları, kıdem tazminatları, tazminatlar, dava ve icra konuları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Davaları
Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
Fesih, İstifa & İkale Anlaşması
İşyeri Güvenliği & Sağlığı
Asıl İşveren & Alt İşveren İlişkisi
Sendika
Tazminat & Haklar
Çağrı Üzerine İstihdam
Sözleşme Feshi Prosedürü
Geçerli Nedenle Fesih
Haklı Nedenle Fesih
Çalışma Şartlarında Değiişiklik
Ücret
Bordro
Sigorta Primi

Ticaret Hukuku

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, yerel şirketlerin ve yerel olmayan şirketlerin şubelerin günlük faaliyetleri ile ilgili müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Cücenoğlu Hukuk Bürosu, şirketin oluşumundan itibaren şirketin süregelen konuları ile ilgili tam kapsamlı yasal hizmetler sunmaktadır.

Yargılama ve Takip

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, müzakere, risk yönetimi olası risklerin önlenmesi ve sözleşmelerin hazırlanması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve müvekkillerine, mahkemeye başvurma gereksinimden öncesinde müzakere ve işlemlerini yapılandırma konularında destek olmayı amaçlamaktadır.

Cücenoğlu Hukuk Bürosu, ayrıca dava ve tahkim aşamalarında müvekkillerine dosya takibi, dilekçelerin hazırlanması, duruşmalara katılması dahil gerekli işlemlerde hizmet vermektedir.

Dava
Yerel ve Uluslararası Tahkim, Tanıma ve Tenfiz
Uyuşmazlıkların Çözümü
İcra Takibi
İflas
Sulhen Çözüm